Софтуер за Персонала

НАЧАЛО

Ценова листа


Персонал - еднофирмена система

Права за ползване на едно работно място Персонал - абонаментна поддръжка
Брой служители Кадри Заплати Общо Частична за двете системи Пълна за двете системи
от 1 до 20 140.00 лв. 140.00 лв. 280.00 лв. 23.00 лв. 30.00 лв.
от 20 до 50 160.00 лв. 160.00 лв. 320.00 лв. 23.00 лв. 35.00 лв.
от 50 до 100 180.00 лв. 180.00 лв. 360.00 лв. 23.00 лв. 40.00 лв.
от 100 до 300 200.00 лв. 200.00 лв. 400.00 лв. 23.00 лв. 45.00 лв.
над 300 300.00 лв. 300.00 лв. 600.00 лв. 23.00 лв. 45.00 лв.


Персонал - многофирмена система

Права за ползване на едно работно място Персонал - абонаментна поддръжка
Брой фирми Общ брой лица Кадри Заплати Общо Частична за двете системи Пълна за двете системи
от 2 до 10 до 60 140.00 лв. 140.00 лв. 280.00 лв. 23.00 лв. 30.00 лв.
от 11 до 20 до 120 160.00 лв. 160.00 лв. 320.00 лв. 23.00 лв. 35.00 лв.
от 21 до 30 до 200 180.00 лв. 180.00 лв. 360.00 лв. 23.00 лв. 40.00 лв.
над 31 над 200 200.00 лв. 200.00 лв. 400.00 лв. 23.00 лв. 45.00 лв.

Правата за ползване на програмите могат да се изплатят разсрочено на 2 вноски в течение на 3 месеца.

В цената за правата за ползване на програмите се включва и въвеждането на основните данни на фирмата/фирмите/ съвместно с потребителя и обучение за реална работа със системата.

При закупуване на права за ползване за второ работно място се заплаща 30% от цената на първото. За трето и всяко следващо работно място се заплаща 20% от първото.

Цената на абонаментната поддръжка може да се променя и договаря според условията. Цената за абонаментната поддръжка за второ и следващо работно място е 20% от цената на първото.

При еднократно заплащане на абонамента за период от една година се прави 20% отстъпка от цената на абонамента.

При без абонаментната подръжка на програмните продукти се извършва плащане, за предоставянето на последните версии.

Ако след започване на реална работа на многофирмената система се наложи да се добавят нови фирми, се заплаща по 30 лв. за всяка добавена фирма.

Какво включва пълната и частична абонаментна поддръжка и без абонаментната поддръжка на Персонал е описано в раздела Обслужване на клиентите.

Цени за програмен продукт Платежни нареждания

  1. Версия под ДОС - 60.00 лв.
  2. Версия под windows - 60.00 лв.

Цените за програмните продукти са крайни.


НАЧАЛО