ТРЗ и личен състав
Инсталиране на програмни продукти


Инсталиране на програмни продукти


Програмни продукти

НАЧАЛО

Инсталиране на Персонал

Софтуерът за личен състав и ТРЗ от Персонал се инсталира на 2 части : инсталиране на базата данни и инсталиране на програмните продукти.

1. Базата данни е съобразена със спецификата на програмните продукти:

  • голям обем данни;
  • бърз достъп до данните;
  • бързи изчислeния и показване на широк спектър от справки;
  • Освен другите удобства, тя е и безплатна.

Инсталиране на базата данни се извършва от наш квалифициран системен администратор, ако нямате такъв.

2. Инсталирането на програмните продукти се извършва безплатно при клиента, след което протича безплатен курс на обучение и реална работа.

Системата Персонал се предоставя, ако желаете, с двумесечен гратисен период на работа и обучение. След това се сключва договор за предоставяне правата за ползване на продукта.

Договорената сума може да се плати веднага, или разсрочено на 2 до 3 вноски.

Инсталиране на платежни нареждания

Платежните нареждания нямат гратисен период и разсрочено плащане. Инсталирането става едновременно със заплащането.

Платежните нареждания са 2 версии:

  • Версия под ДОС. За нея е необходим матричен принтер с възможност за работа с безконечна хартия с платежни нареждания. Инсталацията става задължително при клиента, защото е необходима настройка на печатащата програма към характеристиките на матричния принтер. Може да работи на по ниска версия на Windows.
  • Версия под Windows. На клиента се предоставя възможност да получи инсталираща програма и сам или с наша помощ и указания да инсталира програмата. За тези платежни е необходим лазарен или мастилено струен принтер.

НАЧАЛО

Персонал
Платежни нареждания