ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова

НАЧАЛО

Контакти

Адрес на седалището

София 1387, жк Обеля 1, бл.102, вх.А, ап.21.

Управител

Илонка Петрова Димитрова

Търговски управител

Денка Илиева Димитрова

Телефони за връзка:

   

  • мобилни

0887 432 651;

0887 408 608;

Електронни адреси :

denkadimi@abv.bg

НАЧАЛО