Личен състав и Работна заплати
Обслужване на клиенти

Обслужване на клиенти                                  

НАЧАЛО

Пълната абонаментна поддръжка на Персонал включва следните безплатни услуги:

 1. Предоставяне на всички нови версии на Персонал за на периода на абонамента, директно на клиентския компютър, което включва:
  • Всички промени свързани с промяната на законодателството във връзка с тематиката на продуктите;
  • допълнителни изисквания от страна на клиентите;
  • нови модули по инициатива на разработчика;
 2. Настройка на всички данни в базата според настъпилите промени.
 3. Актуализация на данните в информационната база при промяната им.
 4. Обучение на клиентите при поискване.
 5. Помощ при решаване на проблемни ситуации.
 6. Начина на работа с клиентите според ситуацията е:
  • електронна поща;
  • телефон;
  • скайп;
  • работа с отдалечена връзка върху клиентския компютър.

Частичната абонаментна поддръжка на Персонал включва следните безплатни услуги:

 1. Предоставяне на всички нови версии на Персонал за периода на абонамента:
  • описание на всички промени и нови модули във предоставените версии;
  • описание на начина на работа с продукта при възникналите промени.
 2. Обучение на клиентите за определен период от време;
 3. Уведомяване на клиента при промяна на данните в класификаторите и таблиците в информационната база данни, във връзка с промените в законодателството;
 4. Начина на работа с клиентите е:
  • електронна поща;
  • телефон.

Без абонаментната поддръжка на програмните продукти за ТРЗ и Личен състав включва следното:

 1. Своевременно отразяване на всички настъпили промени по законодателството, и описание на готовите модули и документи, отразяващи тези промени.
 2. Описание на новите модули и документи, разработени по желание на клиенти на системата.
  • Описание на всички промени и нови модули във предоставените версии, могат да се прочетат във нашия сайт, в раздела Последни промени;
 3. Уведомяване на клиентите за настъпилите съществени промени;
 4. Начин на работа:
  • електронна поща;
  • телефон.
  • работа с отдалечена връзка върху клиентския компютър.

Абонамента поддръжка на платежните нареждания не се налага. Ако се наложи промяна, за абонатите на Персонал е безплатно.


НАЧАЛО