Програма за платежни нареждания

НАЧАЛО

Платежни нареждания

Програмата за платежните нареждания служи за отпечатване на 3 вида платежни нареждания: към бюджета, за кредитен превод и за директен дебит. Платежните към бюджета може да са едноредови и многоредови.

Платежните системи са Бисера и Ринг.

Платежни нареждания могат да се отпечатват както за фирми, така и за физически лица. Броят на фирмите или на физическите лица, които се вкарват в програмата e неограничен.

В информационата база на програмата, са въведени всички осигурителни фондове с техните кодове за видове плащания, както и кодовете за всички видове данъци. Също така са въведени и сметките, по които могат да се плащат данъците и осигуровките. Разбира се, могат да се вкарват и нови кодове и сметки

Ползвателят на продукта може сам да въведе фирмите или лицата, за които ще се печатат платежните, банките, през които ще минават платежните и банковите им сметки, ако имат такива. Въвежда и кредитополучателите за кредитен превод, ако има такива.

След това, може сам да изготви и разпечата, необходимите му платежни нареждания.

Освен платежни нареждания се отпечатват и вносни бележки за захранване на сметка.

За ползвателите на Персонал, платежните нареждания идват готови, и през тази програма само се разпечатват.


optionyard.com/bg/