Програмни продукти за заплати

ПЕРСОНАЛ - ЗАПЛАТИ

НАЧАЛО

Описание на Приключване

 1. Архивиране на текущия месец.
 2. Архивирането на заплатите от текущия месец се извършва на предварително определена папка на компютъра.

 3. Зареждане на декларация 1.
 4. Работи се с екранната форма на декларация 1. Могат да се извършат следните действия:

  • попълват се еднократно данните за упълномощените лица за протокола, когато не се работи с електронен подпис;
  • изготвят се декларациите;
  • разпечатват се осигурените лица с техния осигурителен доход;
  • записват се декларациите на предварително определена папка в компютъра. Папката се изписва еднократно. Всеки файл в името си носи годината и месеца за който важат, както и булстата на фирмата, за която са. След това предаването с електронен подпис става много лесно. Също така, се улеснява разглеждането на предадените данни към НАП по месеци и фирми;
  • За тези без електронен подпис, данните се прехвърлят на дискета /флашка/;
  • разпечатват се придружително писмо /протокол/ за тези, които представят информацията директно в НАП;
  • други действия на по късен етап са: корекция и заличаване на вече предадени данни и тяхното повторно предаване в НАП.

 5. Зареждане на декларация 6.
 6. Декларация 6 се подготвя предварително, след подготвянето за печат на аванса, ако има такъв, и след подготвянето за печат на общата рекапитулация за дължимите осигуровки. Записват се максимум до 3 колонки: аванс, заплати по тр.договори и граждански договори.

  На екранната форма се записват датите на начисляване или плащане. Отпечатва се готовата декларация. Записва се по подобен начин, както декларация 1, във вид удобен за предаване с ел.подпис и възможност за разглеждане на преди подадени декларации. За тези, които предават дирекно в НАП, данните се записват на дискета.

  Има възможност, и от тук да се отпечата придружителното писмо, ако ще се представя само декларация 6.

 7. Зареждане на УП2.
 8. Данните от заплати се прехвърлят във формата на УП2 и УП3.

  Възможно е отпечатването на УП2 става по няколко начина:

  • за една година по месеци за всички осигурени;
  • за една година по месеци и един осигурен;
  • за всички години по месеци на един осигурен.
  • попълнена бланка УП2 в готов вид за един осигурен, за избрани години или за всички години от постъпването до напускането.
  • попълнена бланка УП2 за един осигурен пенсионер за избран период след пенсионирането, за увеличаване размера на пенсията.
  • попълнена бланка УП3 в готов вид за един осигурен, за избрани години или за всички години от постъпването до напускането.
  • попълнена бланка УП3 за един осигурен пенсионер за избран период след пенсионирането, за увеличаване размера на пенсията.

  Възможно е по лек начин, ръчно да се вкарат работните дни и осигурителния доход за периода, преди работата с Персонал.


 9. Записване на платежни.
 10. Показва се в таблица със сумите за осигуровки за аванса, ако има такъв, и за заплатите за текущия месец.

  Има връзка с програмата Платежни нареждания, където те се отпечатват.

 11. Преминава в следващ месец.
 12. Преминава се в следващият календарен месец, както едновременно с това се изготвят и заплатите за него:

  • Еднократните операции се изтриват;
  • За постоянните операции, сумата за следващия месец става сума за текущия;
  • Операците, които са за брой вноски, автоматично намаляват с 1 и след зануляването се изтриват от фиша;
  • Четат се трудовите договори за проверка, дали няма промяна във възнагражденията и работното време, болничните и отпуските, за да се изчислят и те;
  • При преминаване в следваща година, праговете и процентите за осигуровки се вземат от информационнта база за следващата година;
  • Присъствените дни се вземат от календара в базата данни;
  • и други.

  Заплатите вече са готови за новия месец. Следва изготвянето на ведомост и печатите.

  НАЧАЛО