Счетоводни услуги за малки фирми

Счетоводни услуги

НАЧАЛО


Предлагаме счетоводни услуги за малки фирми със състав до 10 човека.

Услугата се извършва от квалифициран счетоводител от фирмата.

Счетоводни услуги се извършват и в гр.Разград и селищата в община Разград.

Програмните продукти, които се използват за обработка данните на хората са Персонал, а счетоводната програма, която ползваме е ОСА.

По подробна информация ще получите, чрез посочените телефони и имейли в страницата ни за Контакти.


НАЧАЛО