Програмни продукти за ТРЗ

ПЕРСОНАЛ - ТРЗ

МЕНЮ МОДУЛИ Направете избор от менюто Описание на Изготвяне на заплати Описание на Печати Описание на Приключване Описание на Информационна база Описание на служебни функции

НАЧАЛО

Описание на Изготвяне на заплати

 1. Включване на данни от личен състав

  Автоматично се изготвят заплатите за месеца на база на данните от: трудовите договори, гражданските договори, напусналите по трудови договори, самоосигуряващите се, болничните и отпуските, допълнителните възнаграждения и други, които са за този период на заплащане.

  Изчисляват се осигуровките и данъците за сметка на лицето и за сметка на работодателя.

  За инвалидите, от данъчната основа се изважда сумата, с която са освободени от данък, и върху разликата, ако остане такава сума, се изчислява ДДФЛ.

  На тези, на които среднодневното възнаграждение е под МОД, всички осигуровки се изчисляват върху среднодневния минимален осигурителен праг.

  За работещите по трудови договори, с възнаградения над максималния осигурителен доход, се изчисляват осигуровки върху него.

  Ако едно лице се осигурява на 2 или повече вида осигуряване, и още на първият достигне максималния осигурителен доход, указва се на следващите видове осигурявания да не се начисляват осигуровки.

 2. Работа с фишове
 3. Функционални клавиши.

  Разглеждат се изготвение заплати по азбучен ред на имената. Ако фирмата е с по голям брой персонал може да се работи по структурните единици на фирмата и хората назначени в тях.

  Разглеждането на заплатите се налага, ако има да се добавя извънреден труд за месеца, или да се въвеждат часове нощен труд, неустойки, заеми, разплащателен влог, запори и други.

  Може да се изтрие някоя операция, да се коригира или да се добави нова.

  След извършване на необходимото действие, отново автоматично се преизчисляват всички данъци и осигуровки - лични и от работодателя.

  Осигуровките за сметка работодателя, като обща сума се записват в печатната форма на фиша, след натискане на бутончето с принтерче.

  Тази сума се записва в първата колонка 'ЛИЧНИ'на последния ред 'Фирма осигур.:'. Този фиш на лицето служи само за информация, а не за отпечатване на ведомостта.

 4. Изготвяне на ведомост
 5. Докато не се изготви ведомостта, заплатите още не са готови. Изготвянето става с натискане на съответото бутонче на формата.


  НАЧАЛО