Програмни продукти за личен състав

Персонал - личен състав

МЕНЮ МОДУЛИ Направете избор от менюто Описание на щатно разписание на фирмата Описание на договори Описание на болнични Описание на отпуски Описание на обезщетения Описание на уволнения Описание на Информационна база Описание на Справки

Описание на щатно разписание

Описват се обектите или структурата на фирмата с до три нива на подчининие. Например обектите на фирмата /обект на дейност/, разделени по видове дейност или в държавните фирми и учреждения направления, дирекции /отдели/, звена /групи/.

За всяка от структурните единици се добавят длъжностите от таблицата с длъжностите взети от НКПД.

Описва се необходимия брой персонал за длъжността и работното време.

Модула прави два вида справки:

Следят се заетите и свободни бройки за длъжността.

Функционални клавиши. Екранни форми.

НАЧАЛО