Личен състав - обезщетения от НОИ

НАЧАЛО

   Промяна на отработените часове за болнични при застъпване на издадени болнични листове