Програмни продукти за кадри

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

Описание на болнични

Въвеждат се болничните за работниците и самоосигуряващите се лица от бланката на болничния лист.

Ако за периода на болничните лицето има отпуск, автоматично се прекратява отпуската за този период.

Болничното заведение издало болничния лист се въвежда еднократно. За следващият болничен от същото заведение, последното се избира от падащо меню.

Правят се справки за въведените болнични по различни филтри: по обекти /структурни единици/, по година, за конкретно лице.

Правят се и печати на справките.

Въведеният болничен се използва за изготвяне на работната заплата и за създаване на данни за обезщетенията за болнични, които се носят в НОИ.

Грешно въведен болничен, може да се изтрие и да се въведе отново.

НАЧАЛО