Код по ЕКАТТЕ на населеното място.

НАЧАЛО

   Място, на което се въвежда кода на населеното място на обекта.