Работна заплата

НАЧАЛО

   Периоди за сумирано изчисляванена работното време