Софтуер за кадри

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на информационата база.

 1. Длъжности.
 2. Таблицата с длъжностите е много важна и основна за функциониранета на системата. В нея се въвеждат всички длъжности, на които има назначени лица или ще има такива. Те носят много важна информация, без която системата не може да функционира.

  Длъжностите се избират от НКПД по част от кода или част от името на длъжността. След като се въведе това което се търси, с двоен клик на мишката или с Enter пада списък със всички длъжности, които съдържат въведената информация. С мишката се избира необходимата длъжност за записване.

  Всяка въведена длъжност носи следната важна информация:

  • категория персонал - Кода по НКПД определя категорията персонал за тази длъжност;
  • изискуемо образование - Кода по НКПД определя изискуемото образование;
  • точното наименование - наименованието по НКПД;
  • изисква ли се осигуряване по учителски фон;
  • изисква ли се ползване на чужди езици и какви;
  • има ли стартова заплата и ако има каква;
  • има ли право на допълнителен платен годишен отпуск и на колко работни дни;
  • изисква ли се допълнителна квалификация за длъжността;
  • КИД на длъжността /с помощна информация от КИД2008/;
  • осигурителен праг, който се записва автоматично от таблицата с праговете;
  • категория труд.

  Тази таблица в голяма степен определя и начина на осигуряване на назначените лица.

  Попълва се еднократно /отначало с помощта на доставчика на продукта/ и в последствие, ако се наложи се добавят нови длъжности.

  Таблицата с длъжностите е единствената от информационата база, в която данните се въвеждат от ползвателя на продукта.

  Останалите таблици, които са показани по долу, в голяма степен се поддържат от авторите на продукта и влизат в абонаментната услуга.

 3. Класификатори
  • Национална класификация на професиите и длъжностите
  • Класификатор на икономическите дейности
  • Видове образования
  • Видове отпуски
  • Видове трудови договори
  • Причини за прекратяване на трудовите правоотношения
  • Други
 4. Календар
 5. Допълнителни възнаграждения
 6. Добавки за ранг
 7. Добавки за администрация
 8. Осигурителен праг
 9. Други
 10. НАЧАЛО