Работна заплата - програма

НАЧАЛО

   Осчетоводяване на заплати - мемориален ордер