Програмни продукти за кадри

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на отпуски.

Важна информация. Касае всички екрани, в които се въвеждат данни или се правят справки за конкретно лице.За лесен избор на лицето е необходимо да се въведе една от следните данни за него по избор на ползвателя на продукта:

 • част от ЕГН;
 • част от име;
 • част от презиме;
 • или част от фамилия на лицето.

Може да се въведе и само по един символ от тези, число или буква. Ако се въвежда буква, няма значение дали тя е главна или малка.

С двоен клик върху изписания символ или с Enter пада списък със имената на хората отговарящи на зададеното условие. От този списък се избира с мишката необходимото лице.

 1. Молба за отпуск

  Отпечатва се молба за отпуск, в която се показва информация за остатъка от полагаемите платени отпуски по години.

 2. Заповед за отпуск.
 3. Прави се заповед за отпуск по кодекса на труда. Дните на отпуската се задават в работни дни.

  Ако периода на отпуската е по дълъг се задава начална и крайна дата на отпуката и програмата изчислява и записва работните дни за този период.

  Тези заповеди се прилагат в досието на работника.

  За отпуска по майчинство: до 410 дни, до 2 години на детето, 15 календарни дни за бащите след раждането на детето, заповедите се прилагат и към данните за обезщетенията от НОИ.

  По време на издаване на заповед за отпуск мога да се правят различни справки за ползвани отпуски и полагаеми платени годишни отпуски.

  Вида на отпуската се избира от падащо меню, където са описани всички видове отпуски от кодекса на труда.

  Екранни форми.

 4. Справка за ползваните отпуски.
 5. Справките за отпуски могат да се правят по различни филтри: по обектите на фирмата, по член алинея точка, по години или за конкретен човек. Също излизат и в печатна форма.

  От конкретна заповед в справката може да се направи частично или пълно анулиране на тази заповед.

 6. Анулиране на заповед за отпуск - частично или пълно.
 7. Може да се отпечата и заповед за анулиране на отпуск.

 8. Изчисляване на отпуск
 9. Този модул се изпълнява еднократно в годината. С него автоматично се изчислява на всеки човек полагаемия и допълнителен платен годишен отпуск за календарната година.

  При назначаване на нови служители може да се изпълни изчислението и за новопостъпилите.

 10. Проверка на платените годишни отпуски.
 11. Прави справка за всеки човек на колко работни дни редовен и допълнителен платен годишен отпуск има право, колко от тях е ползвал, и колко му остават да ползва.

  Справките са по: структурата на фирмата, по години или за конкретен човек.

  Тези справки се правят и в печатна форма.

 12. Суми за неизпалзваните платени годишни отпуски.
 13. Прави справка за всеки човек на колко работни дни редовен и допълнителен платен годишен отпуск има право, колко от тях е ползвал, и колко му остават да ползва и изчислява сумата за незползваните дни от тях.Сумите се изчисляван на база брутното възнаграждение за последния месец от годината или на база на друг избран месец.

  Справките са по: структурата на фирмата, по години или за конкретен човек.

  Тези справки се правят и в печатна форма.

  НАЧАЛО