Програмни продукти за заплати

ПЕРСОНАЛ - ЗАПЛАТИ

НАЧАЛО

Описание на служебни функции.

 1. Връщане на месеци на заплащане.
 2. Необходимо е да се избере годината и месеца. Програмата помни папката, в която е съхранена информацията и лесно я възстановява.

 3. Изготвяне на заплати за друг месец на заплащане.
 4. Необходимо е да се избере годината и месеца. Програмата изготвя заплати ползвайки данните от кадри към избрания месец.

 5. Архив на базата данни.
 6. За разлика от архива на текущата информация, който касае само заплатите на фирмата, архива на базата данни записва съдържанието на цялата база данни на твърдия диск, или още по добре на външно устройство. Това е добре да се прави периодично, за сигурност на базата данни.

 7. Годишна декларация 6 за самоосигуряващи се.
 8. Това е декларацията за 13ти месец.

  Показва сумите на осигуровките и за кои месеци от годината се отнася тя.

  Тази декларация може да се отпечата, да се запише на носител по избор и да се отпечата придружително писмо, ако ще се носи директно в НАП.

 9. Справки за ревизии.
 10. Справките се правят по фондове и по видове плащания и са удобни при ревизии на фирмата.

 11. Годишно изравняване на ДДФЛ.
 12. Разликите в ДДФЛ, се записват дирекно във фишовете на сужителите.

  Едновременно с преизчисляването, излиза списък, на постъпилите лица през годината. Този списък показва, от кои хора евентуално да се иска декларация от предишен работодател, за да може и тези суми да се включат в годишното изравнявяне.

 13. Трансфер на заплати за банки.
 14. Създават се файлове за трансфер на заплатите, в дебитните карти на служителите, от банковите сметки на фирмите.

  Отпечатва се декларация 7 за преведените осигуровки на получателите на заплати от банковия трансфер.

  Отпечатва се списък на получателите на суми от превода, с техните суми и банкови сметки за справки.

  НАЧАЛО