Софтуер за ЛС

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на справки.

 1. Отчет за образованието на персонала
 2. Движение на персонала по пол и възрастова група
 3. Постъпили
 4. Напуснали
 5. Справка за изплатените обезщетения по чл.222
 6. Срочни трудови договори
 7. Списъци по структура и ЕГН
 8. Адреси и телефони
 9. Образование и трудов стаж
 10. Списъци на служителите
 11. Списъци с лични данни