Програмни продукти за личен състав

ПЕРСОНАЛ - КАДРИ

НАЧАЛО

Описание на прекратяване на правоотношенията.

 1. Предизвестие за прекратяване на трудово правоотношение.
 2. Прекратяване на трудов договор.
 3. Члена по който се извършва прекратяване на трудовото правоотношение се избира от падащо меню със списък на всички членове от Кодекса на труда.

  Прави се заповед за прекратяване и се записва уведомление по чл.62.

  Уведомленията се изтеглят от модула Договори.

 4. Справки за напусналите.
 5. В справките се показва лична информация за напусналия, информация за трудовия му договор и информация за датата и начина на прекратяване на трудовите правоотношения.

  Възможна е корекция на датата на прекратяването и члена по който се прекратява договора.

  Може отново да се отпечата заповед за прекратяване на правоотношенията и да се запише уведомление.

 6. Справки за приключилите граждански договори.
 7. Показва пълна информация за гражданските договори, които вече са приключили. Отново може да се отпечата заповед за граждански договор.


НАЧАЛО