Допълнителни споразумения към трудов договор

НАЧАЛО

   Заповед за промяна на работното време