Програмни продукти за ТРЗ и личен състав

Внимание!!! - От 01.07.2020 г. се променят осигурителните прагове за хотелиерство и ресторантьорство. Ако ви касае се обадете на доставчика !

 Програмни продукти

ПEPСОНАЛ

Програмни продукти за човешките

ресурси

Програмни продукти

Програмните продукти за ТРЗ и личен състав от системата Персонал имат своето начало на пазара от 1991г. Проектирани и разработени от много добри специалисти от отделите на Личен състав, счетоводители, касиери, юристи и програмисти.

Обслужват много фирми от различни браншове на икономиката и промишлеността в областта на човешкия потенциал от началота на трудовия път до пенсионирането. Винаги са отворени към изискванията на клиентите си и гъвкави спрямо многобройните промени настъпили през годините. Девиза ни е:"С по малко труд от страна на клиента, възможно най много полезна информация за потребителите".

Разработена отначало под ДОС през 2009 г. излезе на пазара разработена като модерна и със съвремени технологични възможности автоматизирана система под Windows.

Съвременната и модерна база данни позволява лесна работа както на локални компютри и локални мрежи, така и на сървъри на отдалечени разстояния през интернет.

Програмните продукти са предназначени за държавни предприятия, учебни заведения, големи и малки фирми, свободни професии, счетоводни къщи, казина. Няма никакво ограничение за броя фирми, които обработват счетоводните къщи или пък за броя персонал в тях.

Нормативната база на която са стъпили продуктите са: Кодекса на труда, Кодекса за социално и здравно осигуряване, НКПД, КИД 2008, Закона за бюджета и неговите приложения, ЗДДФЛ, класификатори на видове образования и специалности, чужди езици, области в България и други.

Персонал осигурява необходимата информация за НАП, НОИ, Статистиката, Банките: за изплащане на заплатите и за отпускане на потребителски заеми, социалните служби, Пенсионните служби, Данъчните служби и много други.

Информационната система Кадри може да работи самостоятелно, като обслужва дейността на отделите за човешките ресурси, докато системата Заплати не може да функционира самостоятелно.

Изискванията за операционната система, която ползва Персонал Windows XP, Windows 7, 8, 10. Платежните нареждания могат да работят и на по ниска верия на Windows.

Начало
Личен състав
Т Р З
Платежни
Документи
Последни промени
Инсталиране
Обслужване на клиенти
Ценова листа
Контакти
Клиенти
Услуги
Счетоводни услуги