ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Печат на осигурените по декларация 1