ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Декларация  по чл.7 ал.8  от КСО