ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Справка на преводи със елекронно банкиране