ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Възнаграждения под осигурителния праг