ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Мемориален ордер за осчетоводяване на заплатите