ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Рекапитулация за начисления и удръжки избран период от време