ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Избор на период от време за рекапитулация на начисления и удръжки