ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Служебна бележка за данъчните власти