ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Справка за годишен доход с годишно изравняване