ЕТ Инфо2000 - Илонка Димитрова
   Поименна справка за осигуровки и данъци от хонорар сметки: лични и от работодателя за избран период от време