Работна заплата

НАЧАЛО

   Статистически отчет за наетите лица в бюджетните предприятия  - тримесечен